Home
Welcome to 基隆市立體育場(Keelung Municipal Stadium)
春節各場館暫停開放公告
週五, 26 一月 2018 10:25

基隆市立游泳池春節暫停開放時間-02月15日至02月20日

基隆市立體育館春節暫停開放時間-02月15日至02月20日

基隆市立田徑場內場跑道及看台春節暫停開放時間-02月15日-02月20日

基隆市立棒球場春節暫停開放時間-02月15日-02月20日

基隆市立網球場春節暫停開放時間-02月15日-02月20日

基隆市國民運動中心春節營運時間-1.除夕(2/15)~初一(2/16)休館

                                                 2.初二(2/17)~初六(2/21)下午13:30~21:30開放

                                                 3.初七(2/21)正常營運

 

最近更新在 週五, 26 一月 2018 11:22
 
107年各場館借用一覽表
週四, 10 十一月 2016 09:43

107年各場館借用一覽表請點選以下連結

 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=p4l9lvi40n7itim4evsbbiljk4%40group.calendar.google.com&ctz=Asia/Taipei

最近更新在 週二, 06 二月 2018 11:57
 
基隆市立體育場運動教室107年第1、2期開課一覽表
週四, 03 十一月 2016 00:00

 

基隆市立體育場運動教室107年第1、2期開課一覽表

班别

開課期間

上課時間

費用

韻律午A

107.01.04-01.29

每週一、四12:20~13:30

每期8堂課/500

韻律午B

107.01.02-01.26

107.01.30-03.02

每周二、五12:20~13:30

每期8堂課/500

韻律晚A

107.01.04-01.29

每週一、四19:40~20:50

每期8堂課/500

韻律晚B

107.01.02-01.26

107.01.30-03.02

每周二、五19:40~20:50

每期8堂課/500

韻律晚D

107.01.04-01.29

107.02.01-03.05

每周一、四18:00~19:10

每期8堂課/500

瑜珈班

107.01.02-01.25

107.01.30-03.01

每周二、四20:30~21:30

每期8堂課/500

球瑜珈A

107.01.03-02.21

每週三

12:20-13:20

每期8堂課/500

球瑜珈B

107.01.05-03.02

每週五

18:00-19:00

每期8堂課/500

健美班

107.01.02-01.31

107.02.01-02.28

週一~週五17:00~20:00

每期一個月/500

最近更新在 週四, 18 一月 2018 11:06
 
107年基隆市立游泳池團體優待證申請名冊
週一, 20 十一月 2017 00:00

市立游泳池團體優待証表單.詳下載附件.

相關事宜聯絡人:(02)2427-5518#14彭小姐

 

最近更新在 週一, 20 十一月 2017 16:21
 
« 最先前一個1234下一個最後 »

第 1 頁, 共 4 頁